logo revizie priemyselnych bran HLAVNÁ STRÁNKA
Firma BELZA SERVIS sa od roku 2015 na základe platného certifikátu a v súlade s toho času platnou Vyhláškou 508/2009 Z.z svojimi pravidelnými revíziami a poradenskou činnosou na území Slovenska podieža na bezpečnej a bezporuchovej prevádzke nasledovných vyhradených technických zariadení zdvíhacích skupiny Bd :d1) zdvíhacia rampa
d2) zdvíhacia plošina
d3) stabilné, mobilné a premiestnitežné servisné zariadenia, ktoré sú určené na zdvíhanie vozidiel
d4) zdvíhacie čelo určené na montហna vozidlo alebo do vozidla, určené na nakladanie alebo vykladanie nákladu
banner Copyright Š 2011 - 2015 Belza Servis